Màu Sắc thông tin màu

#f67fb4 thông tin màu

#f67fb4
(246,127,180)

Sắc thái của #f67fb4

#f67fb4
#dd72a2
#c46590
#ac587e
#934c6c
#7b3f5a
#623248
#492636
#311924
#180c12
#000000

Sắc thái màu của #f67fb4

#f67fb4
#f68bbb
#f798c3
#f8a5ca
#f9b2d2
#fabfd9
#fbcbe1
#fcd8e8
#fde5f0
#fef2f7
#ffffff

Màu đơn sắc

#f1388a
#f34f98
#f467a6
#f67fb4
#f897c2
#f9afd0
#fbc6de

Màu sắc tương tự

#f67fea
#f67fdf
#f67fd4
#f67fc9
#f67fbf
#f67fb4
#f67fa9
#f67f9f
#f67f94
#f67f89

Bổ túc

#7ff6c1

Chia bổ sung

#7ff6e5
#f67fb4
#7ff69d

Màu sắc tương tự

#f67fef
#f67fb4
#f6857f

Màu sắc bộ ba

#7fb4f6
#f67fb4
#b4f67f

Màu sắc Tetradic

#d47ff6
#f67fb4
#a8f67f
#7ff6ba

#f67fb4 hex color