Màu Sắc thông tin màu

#f2b1f4 thông tin màu

#f2b1f4
(242,177,244)

Sắc thái của #f2b1f4

#f2b1f4
#d99fdb
#c18dc3
#a97baa
#916a92
#795879
#604661
#483549
#302330
#181118
#000000

Sắc thái màu của #f2b1f4

#f2b1f4
#f3b8f5
#f4c0f6
#f5c8f7
#f7d0f8
#f8d8f9
#f9dffa
#fbe7fb
#fceffc
#fdf7fd
#ffffff

Màu đơn sắc

#e76eeb
#eb84ee
#ee9bf1
#f2b1f4
#f6c7f7
#f9defa
#fdf4fd

Màu sắc tương tự

#d4b1f4
#dab1f4
#e0b1f4
#e6b1f4
#ecb1f4
#f2b1f4
#f4b1f0
#f4b1ea
#f4b1e4
#f4b1de

Bổ túc

#b3f4b1

Chia bổ sung

#b1f4c3
#f2b1f4
#c7f4b1

Màu sắc tương tự

#d1b1f4
#f2b1f4
#f4b1d5

Màu sắc bộ ba

#b1f4f2
#f2b1f4
#f4f2b1

Màu sắc Tetradic

#bab1f4
#f2b1f4
#eff4b1
#b7f4b1

#f2b1f4 hex color