Màu Sắc thông tin màu

#edfad0 thông tin màu

#edfad0
(237,250,208)

Sắc thái của #edfad0

#edfad0
#d5e1bb
#bdc8a6
#a5af91
#8e967c
#767d67
#5e6453
#474b3e
#2f3229
#171914
#000000

Sắc thái màu của #edfad0

#edfad0
#eefad4
#f0fbd9
#f2fbde
#f4fce2
#f6fce7
#f7fdec
#f9fdf0
#fbfef5
#fdfefa
#ffffff

Màu đơn sắc

#d3f38b
#dbf5a2
#e4f8b9
#edfad0
#f6fce7
#fffffe
#ffffff

Màu sắc tương tự

#faf4d0
#faf8d0
#f8fad0
#f5fad0
#f1fad0
#edfad0
#e9fad0
#e5fad0
#e2fad0
#defad0

Bổ túc

#ddd0fa

Chia bổ sung

#ead0fa
#edfad0
#d0d0fa

Màu sắc tương tự

#faf2d0
#edfad0
#d8fad0

Màu sắc bộ ba

#fad0ed
#edfad0
#d0edfa

Màu sắc Tetradic

#fae4d0
#edfad0
#d0e9fa
#dad0fa

#edfad0 hex color