Màu Sắc thông tin màu

#e1d67a thông tin màu

#e1d67a
(225,214,122)

Sắc thái của #e1d67a

#e1d67a
#cac06d
#b4ab61
#9d9555
#878049
#706a3c
#5a5530
#434024
#2d2a18
#16150c
#000000

Sắc thái màu của #e1d67a

#e1d67a
#e4da87
#e7de94
#eae2a1
#ede6af
#f0eabc
#f3eec9
#f6f2d7
#f9f6e4
#fcfaf1
#ffffff

Màu đơn sắc

#d3c33c
#d8c950
#dcd065
#e1d67a
#e6dc8f
#eae3a4
#efe9b8

Màu sắc tương tự

#e1a87a
#e1b17a
#e1ba7a
#e1c37a
#e1cd7a
#e1d67a
#e1df7a
#d9e17a
#d0e17a
#c7e17a

Bổ túc

#7a85e1

Chia bổ sung

#8e7ae1
#e1d67a
#7aa4e1

Màu sắc tương tự

#e1a37a
#e1d67a
#b9e17a

Màu sắc bộ ba

#d67ae1
#e1d67a
#7ae1d6

Màu sắc Tetradic

#e17f7a
#e1d67a
#7ae1e0
#7a8be1

#e1d67a hex color