Màu Sắc thông tin màu

#dd93ee thông tin màu

#dd93ee
(221,147,238)

Sắc thái của #dd93ee

#dd93ee
#c684d6
#b075be
#9a66a6
#84588e
#6e4976
#583a5f
#422c47
#2c1d2f
#160e17
#000000

Sắc thái màu của #dd93ee

#dd93ee
#e09def
#e3a8f1
#e7b3f3
#eabef4
#eec9f6
#f1d3f8
#f4def9
#f8e9fb
#fbf4fd
#ffffff

Màu đơn sắc

#c851e4
#cf67e7
#d67deb
#dd93ee
#e4a9f1
#ebbff5
#f2d5f8

Màu sắc tương tự

#b493ee
#bc93ee
#c493ee
#cd93ee
#d593ee
#dd93ee
#e593ee
#ed93ee
#ee93e6
#ee93de

Bổ túc

#a4ee93

Chia bổ sung

#93ee9d
#dd93ee
#bfee93

Màu sắc tương tự

#b093ee
#dd93ee
#ee93d2

Màu sắc bộ ba

#93eedd
#dd93ee
#eedd93

Màu sắc Tetradic

#9395ee
#dd93ee
#eee693
#a9ee93

#dd93ee hex color