Màu Sắc thông tin màu

#ce90b8 thông tin màu

#ce90b8
(206,144,184)

Sắc thái của #ce90b8

#ce90b8
#b981a5
#a47393
#906480
#7b566e
#67475b
#523949
#3d2b37
#291c24
#140e12
#000000

Sắc thái màu của #ce90b8

#ce90b8
#d29bbf
#d7a6c6
#dcb1cd
#e1bcd4
#e6c7db
#ebd2e2
#f0dde9
#f5e8f0
#faf3f7
#ffffff

Màu đơn sắc

#b75b96
#be6da1
#c67ead
#ce90b8
#d6a2c3
#deb3cf
#e5c5da

Màu sắc tương tự

#c890ce
#ce90ce
#ce90c9
#ce90c3
#ce90be
#ce90b8
#ce90b2
#ce90ad
#ce90a7
#ce90a2

Bổ túc

#90cea6

Chia bổ sung

#90ceb9
#ce90b8
#90ce93

Màu sắc tương tự

#c590ce
#ce90b8
#ce9099

Màu sắc bộ ba

#90b8ce
#ce90b8
#b8ce90

Màu sắc Tetradic

#b090ce
#ce90b8
#b2ce90
#90cea2

#ce90b8 hex color