Màu Sắc thông tin màu

#c168ab thông tin màu

#c168ab
(193,104,171)

Sắc thái của #c168ab

#c168ab
#ad5d99
#9a5388
#874877
#733e66
#603355
#4d2944
#391f33
#261422
#130a11
#000000

Sắc thái màu của #c168ab

#c168ab
#c777b3
#cd86bb
#d395c4
#d9a4cc
#dfb3d5
#e6c2dd
#ecd1e5
#f2e0ee
#f8eff6
#ffffff

Màu đơn sắc

#9c4086
#ae4895
#ba56a1
#c168ab
#c87ab5
#d08cbf
#d79ec9

Màu sắc tương tự

#af68c1
#b768c1
#bf68c1
#c168bb
#c168b3
#c168ab
#c168a3
#c1689b
#c16893
#c1688b

Bổ túc

#68c17e

Chia bổ sung

#68c199
#c168ab
#6dc168

Màu sắc tương tự

#ab68c1
#c168ab
#c1687f

Màu sắc bộ ba

#68abc1
#c168ab
#abc168

Màu sắc Tetradic

#8c68c1
#c168ab
#a2c168
#68c179

#c168ab hex color