Màu Sắc thông tin màu

#c0718c thông tin màu

#c0718c
(192,113,140)

Sắc thái của #c0718c

#c0718c
#ac657e
#995a70
#864f62
#734354
#603846
#4c2d38
#39212a
#26161c
#130b0e
#000000

Sắc thái màu của #c0718c

#c0718c
#c67f97
#cc8da3
#d29bae
#d9a9ba
#dfb7c5
#e5c6d1
#ecd4dc
#f2e2e8
#f8f0f3
#ffffff

Màu đơn sắc

#9e4664
#b04e70
#b85f7e
#c0718c
#c8839a
#d094a9
#d8a6b7

Màu sắc tương tự

#c071b0
#c071a8
#c071a1
#c0719a
#c07193
#c0718c
#c07185
#c0717e
#c07177
#c07271

Bổ túc

#71c0a5

Chia bổ sung

#71c0bd
#c0718c
#71c08d

Màu sắc tương tự

#c071b3
#c0718c
#c07d71

Màu sắc bộ ba

#718cc0
#c0718c
#8cc071

Màu sắc Tetradic

#b271c0
#c0718c
#84c071
#71c0a0

#c0718c hex color