Màu Sắc thông tin màu

#bf71e8 thông tin màu

#bf71e8
(191,113,232)

Sắc thái của #bf71e8

#bf71e8
#ab65d0
#985ab9
#854fa2
#72438b
#5f3874
#4c2d5c
#392145
#26162e
#130b17
#000000

Sắc thái màu của #bf71e8

#bf71e8
#c57fea
#cb8dec
#d29bee
#d8a9f1
#dfb7f3
#e5c6f5
#ebd4f8
#f2e2fa
#f8f0fc
#ffffff

Màu đơn sắc

#a12fdd
#ab45e1
#b55be4
#bf71e8
#c987ec
#d39def
#ddb3f3

Màu sắc tương tự

#8971e8
#9471e8
#9f71e8
#aa71e8
#b471e8
#bf71e8
#ca71e8
#d471e8
#df71e8
#e871e6

Bổ túc

#9ae871

Chia bổ sung

#76e871
#bf71e8
#bee871

Màu sắc tương tự

#8471e8
#bf71e8
#e871d6

Màu sắc bộ ba

#71e8bf
#bf71e8
#e8bf71

Màu sắc Tetradic

#7187e8
#bf71e8
#e8cb71
#a1e871

#bf71e8 hex color