Màu Sắc thông tin màu

#b2ebe3 thông tin màu

#b2ebe3
(178,235,227)

Sắc thái của #b2ebe3

#b2ebe3
#a0d3cc
#8ebcb5
#7ca49e
#6a8d88
#587571
#475e5a
#354644
#232f2d
#111716
#000000

Sắc thái màu của #b2ebe3

#b2ebe3
#b9ede5
#c1efe8
#c9f1eb
#d0f3ee
#d8f5f1
#e0f7f3
#e7f9f6
#effbf9
#f7fdfc
#ffffff

Màu đơn sắc

#75dbcd
#8ae0d4
#9ee6dc
#b2ebe3
#c6f0ea
#daf6f2
#effbf9

Màu sắc tương tự

#b2ebc9
#b2ebce
#b2ebd4
#b2ebd9
#b2ebde
#b2ebe3
#b2ebe8
#b2e9eb
#b2e4eb
#b2deeb

Bổ túc

#ebb2ba

Chia bổ sung

#ebbbb2
#b2ebe3
#ebb2cb

Màu sắc tương tự

#b2ebc7
#b2ebe3
#b2d7eb

Màu sắc bộ ba

#ebe3b2
#b2ebe3
#e3b2eb

Màu sắc Tetradic

#b2ebb3
#b2ebe3
#e9b2eb
#ebb2bd

#b2ebe3 hex color