Màu Sắc thông tin màu

#ab82df thông tin màu

#ab82df
(171,130,223)

Sắc thái của #ab82df

#ab82df
#9975c8
#8868b2
#775b9c
#664e85
#55416f
#443459
#332742
#221a2c
#110d16
#000000

Sắc thái màu của #ab82df

#ab82df
#b38ee2
#bb9be5
#c4a7e8
#ccb4eb
#d5c0ee
#ddcdf2
#e5d9f5
#eee6f8
#f6f2fb
#ffffff

Màu đơn sắc

#8245cf
#9059d5
#9d6eda
#ab82df
#b996e4
#c6abe9
#d4bfef

Màu sắc tương tự

#8283df
#8a82df
#9282df
#9a82df
#a382df
#ab82df
#b382df
#bc82df
#c482df
#cc82df

Bổ túc

#b6df82

Chia bổ sung

#9adf82
#ab82df
#d2df82

Màu sắc tương tự

#8287df
#ab82df
#d982df

Màu sắc bộ ba

#82dfab
#ab82df
#dfab82

Màu sắc Tetradic

#82a7df
#ab82df
#dfb482
#bcdf82

#ab82df hex color