Màu Sắc thông tin màu

#a96f84 thông tin màu

#a96f84
(169,111,132)

Sắc thái của #a96f84

#a96f84
#986376
#875869
#764d5c
#65424f
#543741
#432c34
#322127
#21161a
#100b0d
#000000

Sắc thái màu của #a96f84

#a96f84
#b17d90
#ba8b9c
#c29aa8
#cba8b5
#d3b7c1
#dcc5cd
#e5d3da
#ede2e6
#f6f0f2
#ffffff

Màu đơn sắc

#7f4c5f
#8f566b
#9f5f76
#a96f84
#b37f92
#bc8f9f
#c69fad

Màu sắc tương tự

#a96f9e
#a96f99
#a96f94
#a96f8e
#a96f89
#a96f84
#a96f7f
#a96f7a
#a96f74
#a96f6f

Bổ túc

#6fa994

Chia bổ sung

#6fa9a5
#a96f84
#6fa983

Màu sắc tương tự

#a96fa1
#a96f84
#a9776f

Màu sắc bộ ba

#6f84a9
#a96f84
#84a96f

Màu sắc Tetradic

#9d6fa9
#a96f84
#7ea96f
#6fa991

#a96f84 hex color