Màu Sắc thông tin màu

#9d6c9e thông tin màu

#9d6c9e
(157,108,158)

Sắc thái của #9d6c9e

#9d6c9e
#8d618e
#7d567e
#6d4b6e
#5e405e
#4e364f
#3e2b3f
#2f202f
#1f151f
#0f0a0f
#000000

Sắc thái màu của #9d6c9e

#9d6c9e
#a67aa7
#b089b1
#ba98bb
#c4a6c4
#ceb5ce
#d7c4d8
#e1d2e1
#ebe1eb
#f5f0f5
#ffffff

Màu đơn sắc

#714b72
#815582
#906091
#9d6c9e
#a77ba8
#b18bb2
#bc9abc

Màu sắc tương tự

#876c9e
#8b6c9e
#906c9e
#946c9e
#996c9e
#9d6c9e
#9e6c9b
#9e6c96
#9e6c92
#9e6c8d

Bổ túc

#6d9e6c

Chia bổ sung

#6c9e7a
#9d6c9e
#7c9e6c

Màu sắc tương tự

#846c9e
#9d6c9e
#9e6c86

Màu sắc bộ ba

#6c9e9d
#9d6c9e
#9e9d6c

Màu sắc Tetradic

#736c9e
#9d6c9e
#9a9e6c
#709e6c

#9d6c9e hex color