Màu Sắc thông tin màu

#927bd6 thông tin màu

#927bd6
(146,123,214)

Sắc thái của #927bd6

#927bd6
#836ec0
#7462ab
#665695
#574980
#493d6a
#3a3155
#2b2440
#1d182a
#0e0c15
#000000

Sắc thái màu của #927bd6

#927bd6
#9c88da
#a795de
#b2a2e2
#bdafe6
#c8bcea
#d3caee
#ded7f2
#e9e4f6
#f4f1fa
#ffffff

Màu đơn sắc

#6241c4
#7254ca
#8268d0
#927bd6
#a28edc
#b2a2e2
#c2b5e8

Màu sắc tương tự

#7b8dd6
#7b85d6
#7b7dd6
#827bd6
#8a7bd6
#927bd6
#9a7bd6
#a27bd6
#ab7bd6
#b37bd6

Bổ túc

#bfd67b

Chia bổ sung

#a4d67b
#927bd6
#d6d27b

Màu sắc tương tự

#7b91d6
#927bd6
#bf7bd6

Màu sắc bộ ba

#7bd692
#927bd6
#d6927b

Màu sắc Tetradic

#7bb0d6
#927bd6
#d69b7b
#c4d67b

#927bd6 hex color