Màu Sắc thông tin màu

#8bb0cd thông tin màu

#8bb0cd
(139,176,205)

Sắc thái của #8bb0cd

#8bb0cd
#7d9eb8
#6f8ca4
#617b8f
#53697b
#455866
#374652
#29343d
#1b2329
#0d1114
#000000

Sắc thái màu của #8bb0cd

#8bb0cd
#96b7d2
#a2bfd7
#adc7dc
#b9cfe1
#c4d7e6
#d0dfeb
#dce7f0
#e7eff5
#f3f7fa
#ffffff

Màu đơn sắc

#568cb6
#6798be
#79a4c5
#8bb0cd
#9dbcd5
#afc8dc
#c0d4e4

Màu sắc tương tự

#8bcdcc
#8bc8cd
#8bc2cd
#8bbccd
#8bb6cd
#8bb0cd
#8baacd
#8ba4cd
#8b9ecd
#8b98cd

Bổ túc

#cda88b

Chia bổ sung

#cdbc8b
#8bb0cd
#cd948b

Màu sắc tương tự

#8bcdc9
#8bb0cd
#8b8fcd

Màu sắc bộ ba

#b0cd8b
#8bb0cd
#cd8bb0

Màu sắc Tetradic

#8bcdb3
#8bb0cd
#cd8ba9
#cda48b

#8bb0cd hex color