Màu Sắc thông tin màu

#8ba1ba thông tin màu

#8ba1ba
(139,161,186)

Sắc thái của #8ba1ba

#8ba1ba
#7d90a7
#6f8094
#617082
#53606f
#45505d
#37404a
#293037
#1b2025
#0d1012
#000000

Sắc thái màu của #8ba1ba

#8ba1ba
#96aac0
#a2b3c7
#adbdce
#b9c6d5
#c4d0dc
#d0d9e3
#dce2ea
#e7ecf1
#f3f5f8
#ffffff

Màu đơn sắc

#5d7a9c
#6b87a7
#7b94b0
#8ba1ba
#9baec4
#abbbcd
#bbc8d7

Màu sắc tương tự

#8bb6ba
#8bb2ba
#8baeba
#8ba9ba
#8ba5ba
#8ba1ba
#8b9dba
#8b99ba
#8b94ba
#8b90ba

Bổ túc

#baa48b

Chia bổ sung

#bab28b
#8ba1ba
#ba968b

Màu sắc tương tự

#8bb8ba
#8ba1ba
#8c8bba

Màu sắc bộ ba

#a1ba8b
#8ba1ba
#ba8ba1

Màu sắc Tetradic

#8bbaac
#8ba1ba
#ba8b9c
#baa18b

#8ba1ba hex color