Màu Sắc thông tin màu

#81cda5 thông tin màu

#81cda5
(129,205,165)

Sắc thái của #81cda5

#81cda5
#74b894
#67a484
#5a8f73
#4d7b63
#406652
#335242
#263d31
#192921
#0c1410
#000000

Sắc thái màu của #81cda5

#81cda5
#8dd2ae
#9ad7b7
#a6dcc0
#b3e1c9
#bfe6d2
#ccebdb
#d9f0e4
#e5f5ed
#f2faf6
#ffffff

Màu đơn sắc

#4ab77e
#5cbf8b
#6fc698
#81cda5
#93d4b2
#a6dbbf
#b8e3cc

Màu sắc tương tự

#81cd83
#81cd8a
#81cd90
#81cd97
#81cd9e
#81cda5
#81cdac
#81cdb3
#81cdba
#81cdc0

Bổ túc

#cd81a9

Chia bổ sung

#cd8192
#81cda5
#cd81c0

Màu sắc tương tự

#83cd81
#81cda5
#81cdcb

Màu sắc bộ ba

#cda581
#81cda5
#a581cd

Màu sắc Tetradic

#9dcd81
#81cda5
#ad81cd
#cd81ae

#81cda5 hex color