Màu Sắc thông tin màu

#7581ec thông tin màu

#7581ec
(117,129,236)

Sắc thái của #7581ec

#7581ec
#6974d4
#5d67bc
#515aa5
#464d8d
#3a4076
#2e335e
#232646
#17192f
#0b0c17
#000000

Sắc thái màu của #7581ec

#7581ec
#828ded
#909aef
#9ea6f1
#acb3f3
#babff5
#c7ccf7
#d5d9f9
#e3e5fb
#f1f2fd
#ffffff

Màu đơn sắc

#3244e3
#4858e6
#5f6de9
#7581ec
#8b95ef
#a2aaf2
#b8bef5

Màu sắc tương tự

#75b7ec
#75acec
#75a1ec
#7596ec
#758cec
#7581ec
#7576ec
#7e75ec
#8975ec
#9475ec

Bổ túc

#ece075

Chia bổ sung

#d4ec75
#7581ec
#ecbc75

Màu sắc tương tự

#75bcec
#7581ec
#a475ec

Màu sắc bộ ba

#81ec75
#7581ec
#ec7581

Màu sắc Tetradic

#75e5ec
#7581ec
#ec7575
#ecd975

#7581ec hex color