Màu Sắc thông tin màu

#726fd1 thông tin màu

#726fd1
(114,111,209)

Sắc thái của #726fd1

#726fd1
#6663bc
#5b58a7
#4f4d92
#44427d
#383768
#2d2c53
#22213e
#161629
#0b0b14
#000000

Sắc thái màu của #726fd1

#726fd1
#807dd5
#8e8bda
#9c9ade
#aaa8e3
#b8b7e7
#c6c5ec
#d4d3f1
#e2e2f5
#f0f0fa
#ffffff

Màu đơn sắc

#3f3bb9
#4c48c5
#5f5ccb
#726fd1
#8582d7
#9896dd
#aba9e4

Màu sắc tương tự

#6f98d1
#6f8fd1
#6f86d1
#6f7ed1
#6f75d1
#726fd1
#7b6fd1
#846fd1
#8c6fd1
#956fd1

Bổ túc

#ced16f

Chia bổ sung

#b1d16f
#726fd1
#d1b76f

Màu sắc tương tự

#6f9dd1
#726fd1
#a36fd1

Màu sắc bộ ba

#6fd172
#726fd1
#d1726f

Màu sắc Tetradic

#6fbed1
#726fd1
#d17c6f
#d1ce6f

#726fd1 hex color