Màu Sắc thông tin màu

#6fa7a9 thông tin màu

#6fa7a9
(111,167,169)

Sắc thái của #6fa7a9

#6fa7a9
#639698
#588587
#4d7476
#426465
#375354
#2c4243
#213232
#162121
#0b1010
#000000

Sắc thái màu của #6fa7a9

#6fa7a9
#7dafb1
#8bb8ba
#9ac1c2
#a8cacb
#b7d3d3
#c5dbdc
#d3e4e5
#e2eded
#f0f6f6
#ffffff

Màu đơn sắc

#4c7e7f
#568d8f
#5f9d9f
#6fa7a9
#7fb1b3
#8fbbbc
#9fc4c6

Màu sắc tương tự

#6fa991
#6fa996
#6fa99b
#6fa9a1
#6fa9a6
#6fa7a9
#6fa2a9
#6f9da9
#6f97a9
#6f92a9

Bổ túc

#a9716f

Chia bổ sung

#a9826f
#6fa7a9
#a96f7e

Màu sắc tương tự

#6fa98e
#6fa7a9
#6f8aa9

Màu sắc bộ ba

#a7a96f
#6fa7a9
#a96fa7

Màu sắc Tetradic

#6fa97a
#6fa7a9
#a96fa1
#a96f70

#6fa7a9 hex color