Màu Sắc thông tin màu

#6fa4a9 thông tin màu

#6fa4a9
(111,164,169)

Sắc thái của #6fa4a9

#6fa4a9
#639398
#588387
#4d7276
#426265
#375154
#2c4143
#213132
#162021
#0b1010
#000000

Sắc thái màu của #6fa4a9

#6fa4a9
#7dadb1
#8bb6ba
#9abfc2
#a8c8cb
#b7d1d3
#c5dadc
#d3e3e5
#e2eced
#f0f5f6
#ffffff

Màu đơn sắc

#4c7b7f
#568a8f
#5f9a9f
#6fa4a9
#7faeb3
#8fb8bc
#9fc2c6

Màu sắc tương tự

#6fa994
#6fa999
#6fa99e
#6fa9a4
#6fa9a9
#6fa4a9
#6f9fa9
#6f9aa9
#6f94a9
#6f8fa9

Bổ túc

#a9746f

Chia bổ sung

#a9856f
#6fa4a9
#a96f7b

Màu sắc tương tự

#6fa991
#6fa4a9
#6f87a9

Màu sắc bộ ba

#a4a96f
#6fa4a9
#a96fa4

Màu sắc Tetradic

#6fa97d
#6fa4a9
#a96f9e
#a9716f

#6fa4a9 hex color