Màu Sắc thông tin màu

#6f8aa9 thông tin màu

#6f8aa9
(111,138,169)

Sắc thái của #6f8aa9

#6f8aa9
#637c98
#586e87
#4d6076
#425265
#374554
#2c3743
#212932
#161b21
#0b0d10
#000000

Sắc thái màu của #6f8aa9

#6f8aa9
#7d95b1
#8ba1ba
#9aadc2
#a8b8cb
#b7c4d3
#c5d0dc
#d3dbe5
#e2e7ed
#f0f3f6
#ffffff

Màu đơn sắc

#4c647f
#56718f
#5f7d9f
#6f8aa9
#7f97b3
#8fa4bc
#9fb1c6

Màu sắc tương tự

#6fa4a9
#6f9fa9
#6f9aa9
#6f94a9
#6f8fa9
#6f8aa9
#6f85a9
#6f80a9
#6f7aa9
#6f75a9

Bổ túc

#a98e6f

Chia bổ sung

#a99f6f
#6f8aa9
#a97d6f

Màu sắc tương tự

#6fa7a9
#6f8aa9
#716fa9

Màu sắc bộ ba

#8aa96f
#6f8aa9
#a96f8a

Màu sắc Tetradic

#6fa997
#6f8aa9
#a96f84
#a98b6f

#6f8aa9 hex color