Màu Sắc thông tin màu

#6f7aa9 thông tin màu

#6f7aa9
(111,122,169)

Sắc thái của #6f7aa9

#6f7aa9
#636d98
#586187
#4d5576
#424965
#373c54
#2c3043
#212432
#161821
#0b0c10
#000000

Sắc thái màu của #6f7aa9

#6f7aa9
#7d87b1
#8b94ba
#9aa1c2
#a8afcb
#b7bcd3
#c5c9dc
#d3d7e5
#e2e4ed
#f0f1f6
#ffffff

Màu đơn sắc

#4c567f
#56618f
#5f6b9f
#6f7aa9
#7f89b3
#8f97bc
#9fa6c6

Màu sắc tương tự

#6f94a9
#6f8fa9
#6f8aa9
#6f84a9
#6f7fa9
#6f7aa9
#6f75a9
#6f70a9
#746fa9
#796fa9

Bổ túc

#a99e6f

Chia bổ sung

#a3a96f
#6f7aa9
#a98d6f

Màu sắc tương tự

#6f97a9
#6f7aa9
#816fa9

Màu sắc bộ ba

#7aa96f
#6f7aa9
#a96f7a

Màu sắc Tetradic

#6fa9a7
#6f7aa9
#a96f74
#a99b6f

#6f7aa9 hex color